Chào bạn,

Bạn đang truy cập vào website cáp và thép (Capthep.com.vn). Chúng tôi với tư cách là quản lý website luôn đảm bảo cho bạn các vấn đề sau khi truy cập đến website của chúng tôi.

  1. Chúng tôi luôn bảo mật mọi thông tin của bạn bao gồm: Vị trí, email, số điện thoại, họ tên của bạn.
  2. Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích gây rối hoặc làm phiền bạn qua tin nhắn, gọi điện.
  3. Chúng tôi không sử dụng thông tin cookie để truy cập vào tài khoản của bạn trên website của chúng tôi.
  4. Chúng tôi có quyền thông báo đến bạn những thây đổi, những chính sách mới nhất của chúng tôi thông qua email, số điện thoại.
  5. Chúng tôi có quyền chuyển nhượng thông tin khách hàng cho mục đích thương mại khi chúng tôi tạm ngưng hoặc mở thêm chi nhánh gần nơi bạn nhất.

Mọi thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không cung cấp cho đơn vị thứ 3 cũng như sử dụng để gây rối tại điều 2 của chính sách bảo mật này.

Cập nhật: 19/06/2018