Dây cáp khoan chuyên dụng

Cáp SAS được thiết kế đặc biệt  để sử dụng ở những nơi yêu cầu cáp ít bị xoay nhất. So sánh với những cấu trúc nhiều tao chống xoay khác, loại cáp được làm dẹt có 3 hoặc 4 tao này với cấu trúc lõi sợi giúp cho cáp có đặc tính chống xoay rất tốt và chống được sự biến dạng. Loại cáp này được gợi ý sử dụng cho những nơi cẩu ở độ cao lớn.
F3xSeS(39)+FC

DIA

Trọng tải đứt gãy tối thiểu đơn vị MT

F3xSeS(39)+FC
Trọng

lượng danh nghĩa

mm
inch

165kg/mm2
(1620N/mm2)

180kg/mm2
(1770N/mm2)

195kg/mm2
(1910N/mm2)

16.0
5/8
16.4
17.9
19.4
1.043
18.0
20.8
22.7
24.6
1.320
19.0
3/4
23.2
25.3
27.4
1.471
20.0
25.7
28.0
30.4
1.630
22.4
7/8
32.2
35.2
38.1
2.045
24.0
37.0
40.4
43.7
2.347
26.0
43.4
47.4
51.3
2.755
28.0
50.3
54.9
59.5
3.195
32.0
1-1/4
65.8
71.7
77.7
4.173
35.0
1-3/8
78.7
85.8
93.0
4.992
36.0
83.2
90.8
98.4
5.281


F4xSeS(39)+FC

DIA

Trọng tải đứt gãy tối thiểu đơn vị MT

F4xSeS(39)+FC

Trọng lượng danh nghĩa

mm
inch

165kg/mm2
(1620N/mm2)

180kg/mm2
(1770N/mm2)

195kg/mm2
(1910N/mm2)

16.0
5/8
15.4
16.8
18.2
1.053
18.0
19.4
21.2
23.0
1.333
19.0
3/4
21.7
23.6
25.6
1.485
20.0
24.0
26.2
28.4
1.645
22.4
7/8
30.1
32.8
35.6
2.064
24.0
34.6
37.7
40.9
2.369
26.0
40.6
44.3
47.9
2.781
28.0
47.0
51.3
55.6
3.225
32.0
1-1/4
61.5
67.0
72.6
4.212
35.0
1-3/8
73.5
80.2
86.9
5.039
36.0
77.8
84.8
91.9
5.331

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *